När semstern lider mot sitt slut har många svenskar ångest. Det visar studier landet över, och det är inte begränsat till någon specifik region eller demografi (det är alltså inte så att Stockholmarna mår som sämst, vilket annars brukar vara den röda tråden i dessa undersökningar). Det är förmodligen mindre av ett specifikt problem, och mer av ett klassiskt jobbigt läge där gemene man känner att arbetet i sig – och arbetsmiljön – inte är den bästa.

 

Det är trots allt få förunnat att få skutta av glädje till jobbet, och det visar sig att majoriteten av de som slutar sitt jobb gör det på grund av en chef. Studier har visat att så många som 70% av tillfrågade som lämnade en arbetsplats i förtid (definierat som att personen sagt upp sig själv innan de tänkt att de skulle gjort det, eller velat göra det) har gjort så på grund av konflikter eller besvikelse mot ledarskapet. Just konflikter med en arbetsgivare är något som många upplever djupt problematiskt, förmodligen för att det dels tär på ett personligt plan, men också att tanken på att arbeta för någon som inte ser eller förstår arbetstagarnas behov kan upplevas som inhumant och utan mening.

 

Därför blir det allt populärare att gå med i facket. Den fackliga arbetarrörelsen har en lång och värdefull historia i vårt avlånga land, och det är inte för inte som den fanan hålls högt än i dag av fackförbund som ST facket. Att bli medlem innebär att du har ett skydd och framförallt personligt stöd från medmänniskor, om det skulle surna i relationen till din arbetsgivare. Kolla därför alltid om din arbetsgivare är fackligt ansluten, och om de inte är det – försök arbeta för förändring! Med fackförbundet ST kan du få tips och idéer om hur det går til, och hur till exempel en fackförenings stadgar ser ut.